OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Základní ustanovení
 2. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je IČ – 09862323 se sídlem Dlouhá 247, Jílové 40701 (dále jen: „správce“).
 3. Kontaktní údaje správce jsou
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
  4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
  5. Obchodní podmínky se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.)
 2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 3. Prodávající zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 4. Prodávající zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 

 1. Doba uchovávání údajů
 2. Prodávající uchovává osobní údaje
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 2. Příjemci osobních údajů
 3. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 

 1. Vaše práva
 2. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.